Režim dne / dopolední docházka

06:30 - 12:30

6.30 - 8.00 příchod dětí, ranní volná hra, úklid hraček

8.00 - 8.15 přivítaní, ranní kruh, ranní cvičení

8.15 - 9.15 práce s pomůckami dle projektu (básničky, písničky, výtvarná činnost, pohybová činnost, hry, úkoly, pokusy), úklid pomůcek

9.15 - 9.45 hygiena (mytí rukou), příprava dopolední svačiny, svačina, úklid nádobí

9.45 - 10.00 příprava na pobyt venku (oblékání, příprava pomůcek na ven)

10.00 - 11.30 procházka, pobyt na zahradě, dětském hřišti, v parku

11.30 - 11.45 návrat do třídy, svlékání, hygiena (mytí rukou)

11.45 - 12.30 příprava k obědu, oběd, umývání nádobí

12.30 - 12.45 hygiena (mytí rukou, čištění zubů), příprava k odpočinku

12.30 - 12.45 vyzvedávání dětí