Ceník

Dopolední docházka 06:30 - 12:30

(Délka pobytu: minimálně 3 hod. - maximálně 6 hod.)

5 dní v týdnu - 170 Kč / jedno dopoledne

4 dny v týdnu - 190 Kč / jedno dopoledne

3 dny v týdnu - 230 Kč / jedno dopoledne

2 dny v týdnu - 280 Kč / jedno dopoledne

1 den v týdnu - 320 Kč / jedno dopoledne

Částka nezahrnuje úhradu stravy, úhradu za mimořádné akce, úhradu za materiál pro výtvarnou výchovu, ani osobní hygienické potřeby dítěte.


Přesnídávka 20 Kč / porce

Oběd 50 Kč / porce

Výtvarné potřeby a osobní hygienické potřeby dítěte: 

  • 30 Kč za půlden v případě sjednané dopolední docházky

Částka nezahrnuje dětské pleny

Odpolední docházka 12:30 - 18:30

(Délka pobytu: minimálně 3 hod. - maximálně 6 hod.)

5 dní v týdnu - 160 Kč / jedno odpoledne

4 dny v týdnu - 180 Kč / jedno odpoledne

3 dny v týdnu - 220 Kč / jedno odpoledne

2 dny v týdnu - 270 Kč / jedno odpoledne

1 den v týdnu - 300 Kč / jedno odpoledne

Částka nezahrnuje úhradu stravy, úhradu za mimořádné akce, úhradu za materiál pro výtvarnou výchovu, ani osobní hygienické potřeby dítěte.


Odpolední svačina 20 Kč / porce

Výtvarné potřeby a osobní hygienické potřeby dítěte:

  • 30 Kč za půlden v případě sjednané odpolední docházky

Částka nezahrnuje dětské pleny

Celodenní docházka 06:30 - 18:30

(Délka pobytu: minimálně 7 hod. - maximálně 12 hod.)

5 dní v týdnu - paušál 4000 Kč /měsíc

4 dny v týdnu - paušál 3800 Kč /měsíc

3 dny v týdnu - paušál 3600 Kč /měsíc

2 dny v týdnu - paušál 3000 Kč /měsíc

1 den v týdnu - paušál 1900 Kč /měsíc

Částka nezahrnuje úhradu stravy, úhradu za mimořádné akce, úhradu za materiál pro výtvarnou výchovu, ani osobní hygienické potřeby dítěte. 


Přesnídávka 20 Kč / porce

Oběd 50 Kč / porce

Odpolední svačina 20 Kč / porce

Výtvarné potřeby a osobní hygienické potřeby dítěte:

  • 60 Kč za den v případě sjednané celodenní docházky

Částka nezahrnuje dětské pleny