Ceník

Dopolední docházka 06:30 - 12:30

(Délka pobytu: minimálně 3 hod. - maximálně 6 hod.)

5 dní v týdnu - 173 Kč / dopoledne

4 dny v týdnu - 200 Kč / dopoledne

3 dny v týdnu - 230 Kč / dopoledne

2 dny v týdnu - 280 Kč / dopoledne

1 den v týdnu - 300 Kč / dopoledne

Odpolední docházka 12:30 - 18:30

(Délka pobytu: minimálně 3 hod. - maximálně 6 hod.)

5 dní v týdnu - 173 Kč / odpoledne

4 dny v týdnu - 200 Kč / odpoledne

3 dny v týdnu - 230 Kč / odpoledne

2 dny v týdnu - 280 Kč / odpoledne

1 den v týdnu - 300 Kč / odpoledne

Celodenní docházka 06:30 - 18:30

(Délka pobytu: minimálně 7 hod. - maximálně 12 hod.)

5 dní v týdnu - 330 Kč / den

4 dny v týdnu - 380 Kč / den

3 dny v týdnu - 430 Kč / den

2 dny v týdnu - 480 Kč / den

1 den v týdnu - 500 Kč / den

Cena za docházku nezahrnuje stravné, úhradu za mimořádné akce typu mikulášská besídka, divadlo, výlet, návštěvy kulturních akcí apod.

Přesnídávka - 20 Kč / Oběd - 50 Kč / Svačina - 20 Kč