15 pádných argumentů, proč chodit do dětské skupiny Jdeme do světa 

- menší uskupení dětí s více pečujícími osobami, které se tak mohou lépe věnovat individuálním potřebám Vašich dětí (počet tříd - 2, počet dětí ve třídě - maximálně 6, počet pečujících osob ve třídě - 2)

- chůvy jsou odborně a zdravotně způsobilé, zkušené, kreativní, reprezentativní, plné sil a elánu, mají pozitivní myšlení, přátelské vztahy s dětmi, a hlavně je tato práce baví

- delší provozní doba (06:30 - 18:30) a flexibilita fungování dětské skupiny umožňuje její využití individuálně podle Vašich požadavků a potřeb (celý den nebo jen dopoledne či odpoledne a také buď celý týden, či pouze některé dny v týdnu)

- dítě je možno přihlásit během celého roku (tedy nejen v době řádného zápisu), roli nehraje ani trvalé bydliště dítěte

- široké věkové rozpětí (od 2 do 6 let věku) umožňuje docházku Vašeho staršího i mladšího dítěte do jedné dětské skupiny

- menší prostory podobné domácímu prostředí maximálně eliminují stres dětí z neznáma

- adaptační program, během kterého může dítě před samotným nástupem krátce pobýt v daném kolektivu s rodičem nebo jiným blízkým člověkem, aby si na prostředí lépe zvyklo

- pravidelná tematická setkání s rodiči umožňují lépe navázat vztah s rodinou dítěte a prohloubit vzájemné vztahy

- vyvážená a pestrá strava, dostatek ovoce a zeleniny, vhodné pití po celou dobu pobytu dítěte v dětské skupině

- nové a čisté prostory vybavené novým nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí a podporuje správné držení těla. Vše splňuje hygienické a bezpečnostní normy schválené příslušnými úřady

- velká zahrada přiléhající k objektu, s dostatkem vzrostlé zeleně a tedy i stínu pro letní období. Pobyt v zeleni má blahodárný účinek na lidské zdraví, zlepšuje fyzickou kondici a posiluje imunitní systém, snižuje stres a únavu z myšlení, obnovuje pozornost a posiluje schopnost soustředění.

- zajímavý program dne, který zahrnuje hudební, výtvarné a pohybové aktivity, činnosti k rozvoji rozumových a poznávacích schopností, hry a aktivity pro rozvoj vnímání, chápání, emoční a sociální inteligence, výuku cizích jazyků. Podíl řízených a spontánních činností je přiměřeně vyvážený

- otevřenost alternativním formám výchovy jako jsou metoda Marie Montessori, program Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step), Jenský plán, založený německým profesorem z Jenské univerzity Peterem Petersenem. Jednotlivých prvků těchto forem výchovy využíváme i v naší dětské skupině

- dětská skupina Jdeme do světa je multikulturní skupinou, stejně jako svět kolem nás. Bilingvní prostředí (anglicko - česká skupina a rusko - česká skupina) pomáhá dětem zvládnout oba jazyky na úrovni rodilého mluvčího

- vlastní parkovací plocha přímo před objektem, stojan na kola, zastávka autobusů ve vzdálenosti 50 m od objektu, bezbariérový přístup, velký vnitřní prostor k odkládání dětských kočárků, tyto na první pohled zdánlivé maličkosti bezesporu přispívají k celkovému pohodlí dětí i rodičů