Dětská skupina Jdeme do světa je skvělou alternativou předškolní výchovy pro děti ve věku od 2 do 6 let. Dětem nabízíme zajímavý program dne, který zahrnuje hudební, výtvarné, pohybové aktivity a činnosti k rozvoji rozumových a poznávacích schopností, hry a aktivity pro rozvoj vnímání, chápání, emoční a sociální inteligence, a rovněž výuku cizích jazyků. 

V současné době Dětská skupina Jdeme do světa nabízí výuku angličtiny, ruštiny pro český mluvící děti, a výuku češtiny pro děti cizinců. Výuka je zakomponovaná do běžných denních činnosti po celou dobu pobytu dítěte v dětské skupině. Probíhá pomocí gest a mimiky, spojování slova s pohybem, zařazování do výuky písniček, divadel a her, vyprávění příběhů, čtení pohádek, častým opakováním všech činností a výrazů s nimi souvisejících. Přípravu programu a jeho realizaci s ohledem na režim dne dětské skupiny zajišťují chůvy, které ovládají tyto jazyky na úrovni rodilého mluvčího a jsou přesvědčené, že čím více činností se s dětmi provádí v cizím jazyce, tím více mají děti příležitostí si ho osvojit. Bilingvní prostředí pomáhá dětem zvládnout oba jazyky na úrovni rodilého mluvčího. 

ANGLIČTINA : pondělí, úterý, středa, čtvrtek12:30  18:30 / Cena: 300 Kč za odpoledne. 

RUŠTINA : pátek12:30  18:30 / Cena: 300 Kč za odpoledne. 

Pro přihlášení použijte tlačítko Přihláška. Do poznámky uveďte o který jazyk máte zájem a den/dny výuky, popř. čas příchodu a vyzvedávání dítěte. Dle domluvy dítě můžete přivést později či vyzvednout dříve.

(Výuka probíhá v provozovně Dětské skupiny Jdeme do světa v rámci odpolední docházky. Před zahájením poskytování služby uhradí rodič poskytovateli zálohu ve výši 1500 Kč.)

Adresa provozovny: 
Československé armády 1029, 684 01 Slavkov u Brna
 e-mail: detskaskupina@jdemedosveta.cz 
tel.: +420 608 212 772

Režim dne

Všechny aktivity, ať řízené či volné, nejsou striktně časově omezovány. Vždy vycházíme z momentální situace ve třídě. Děti s menší potřebou spánku si mohou zvolit mezi odpočinkem na lůžku a klidovými činnostmi v denní místnosti. Podíl řízených a spontánních činností je přiměřeně vyvážený. Všechny činnosti jsou provozovány převážně formou hry. Pečující osoby vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhají dle potřeby. V rámci odpolední docházky probíhá výuka angličtiny ( po, út, st, čt ) a ruštiny ( pá ). Dle domluvy dítě můžete přivést později či vyzvednout dříve. 

Ceník

Dopolední docházka

do Dětské skupiny 06:30 - 12:30

300 Kč / za dopol.

Odpolední docházka

do Dětské skupiny 12:30 - 18:30

300 Kč / za odpol.

Celodenní docházka

do Dětské skupiny 06:30 - 18:30

500 Kč / den

DĚTSKÝ KLUB

hlídání dětí

300 Kč 

za dopoledne nebo odpoledne

Oběd

polévka a hlavní jídlo 

50 Kč 

Přesnídávka


18 Kč 

Svačina  


18 Kč 

Kontakt

Provozovatel:

Jdeme do světa, z. s.

IČ: 10815155

Československé armády 1029, 

684 01  Slavkov u Brna

+420 608 212 772

detskaskupina@jdemedosveta.cz