https://www.jdemedosveta.cz/sitemap.xml

Dětská skupina Jdeme do světa je skvělou alternativou předškolní výchovy pro děti od 2 let věku do zahájení povinné školní docházky. Dětem nabízíme zajímavý program dne, který zahrnuje hudební, výtvarné, pohybové aktivity a činnosti k rozvoji rozumových a poznávacích schopností, hry a aktivity pro rozvoj vnímání, chápání, emoční a sociální inteligence, a rovněž výuku cizích jazyků. V současné době dětská skupina Jdeme do světa nabízí výuku angličtiny, ruštiny pro český mluvící děti, a výuku češtiny pro děti cizinců. Výuka je zakomponovaná do běžných denních činnosti po celou dobu pobytu dítěte v dětské skupině. Probíhá pomocí gest a mimiky, spojování slova s pohybem, zařazování do výuky písniček, divadel a her, vyprávění příběhů, čtení pohádek, častým opakováním všech činností a výrazů s nimi souvisejících. Přípravu programu a jeho realizaci s ohledem na režim dne dětské skupiny zajišťují chůvy, které ovládají tyto jazyky na úrovni rodilého mluvčího a jsou přesvědčené, že čím více činností se s dětmi provádí v cizím jazyce, tím více mají děti příležitostí si ho osvojit. Bilingvní prostředí pomáhá dětem zvládnout oba jazyky na úrovni rodilého mluvčího.

ANGLIČTINA: každý den / 06:30 18:30 / cena dle ceníku

RUŠTINA: termíny se sjednávají individuálně dle domluvy se zájemci, cena dle ceníku

Možnost docházky na celý den nebo jen dopoledne či odpoledne a také buď celý týden či pouze některé dny v týdnu. Dle domluvy dítě můžete přivést později či vyzvednout dříve. Do dětské skupiny je možno dítě přihlásit během celého roku. Roli nehraje ani trvalé bydliště dítěte. 

Adresa provozovny: 
Československé armády 1029, 684 01 Slavkov u Brna
 e-mail: detskaskupina@jdemedosveta.cz 
tel.: +420 608 212 772

Režim dne

Všechny aktivity, ať řízené či volné, nejsou striktně časově omezovány. Vždy vycházíme z momentální situace ve třídě. Děti s menší potřebou spánku si mohou zvolit mezi odpočinkem na lůžku a klidovými činnostmi v denní místnosti. Podíl řízených a spontánních činností je přiměřeně vyvážený. Všechny činnosti jsou provozovány převážně formou hry. Pečující osoby vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhají dle potřeby. V rámci docházky probíhá výuka angličtiny (každý den) a ruštiny (termíny se sjednávají individuálně dle domluvy se zájemci). Dle domluvy dítě můžete přivést později či vyzvednout dříve. 

Kontakt

Poskytovatel:

Jdeme do světa, z. s.

IČ: 10815155

Československé armády 1029, 

684 01  Slavkov u Brna

+420 608 212 772

detskaskupina@jdemedosveta.cz